İstanbul da Günübirlik Gezilecek Yerler

İstanbul da Günübirlik Gezilecek Yerler İstanbul’da gezilecek tarihi ve turistik yerler nereler? Binlerce tarihî eserin sergilendiği dünyanın en büyük açık hava müzesi İstanbul’da gezilecek tarihi ve turistik yerleri okurlarımız için derledik. İşte ilçe ilçe İstanbul’da günübirlik gezilecek yerlerin listesi…

Haber: Murat Karadeniz

İstanbul; Bizans ve Osmanlı dönemine ait saray, cami, tekke, türbe, çarşı, çeşme, hisar gibi binlerce tarihî eserin sergilendiği dünyanın en büyük açık hava müzesi gibidir. Köklü bir tarihe, medeniyete, kültüre sahip olan ve nihayetinde Türk izlerinin nakşedildiği, İslam mührünün vurulduğu İstanbul keşfedilmeyi bekliyor.

İstanbul’da gezilmesi ve görülmesi gereken yerler…

1- EYÜP SULTAN CAMİÎ

Eyüp Sultan Camiî ve ilçesi, ismini Peygamber Efendimiz’in sahabisi Ebû Eyyûb el-Ensârî’den (r.a.) alır. Halk arasında “Eyüp Sultan” olarak meşhur olan ve şehre hakiki değerini veren bu güzide sahabi, caminin hemen yanıbaşındaki türbede medfundur.

Eyüp Sultan, Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifinde methettiği askerlerden olabilmek arzusuyla Emevilerin 668-669 yılında gerçekleştirdiği İstanbul kuşatmasına katıldı ve İstanbul surları önünde şehit oldu. Ölmeden önce mezarının surlara en yakın noktada defnedilmesini vasiyet etti.Eyüp Sultan Hazretlerinin mezarı İstanbul’un kuşatması sırasında Akşemsettin Hazretlerinin kerametiyle bulundu. Fatih Sultan Mehmet, mezarın üzerine türbe inşa ettirdi. 1458’de Sultan tarafından türbenin yanına cami, medrese ve imaret yaptırıldı. 1766 İstanbul depreminde tamir edilemeyecek kadar hasar gören cami, dönemin sultanı III. Selim tarafından yıktırılarak yerine 1798-1800 yılları arasında yeni bir cami yapıldı.

Eyüp Sultan Hazretlerine verilen büyük değerden ötürü birçok kimse, mezarının burada olmasını istedi ve aradan geçen asırlar içinde külliyenin etrafı türbe ve mezarlarla nakış nakış işlendi.

Eyüp Sultan Camiî Nerede? – Harita

2- AYASOFYA CAMİÎ/AYASOFYA MÜZESİ

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya, Yunanca’da “kutsal bilgelik” veya “ilahî bilgelik” anlamlarına gelir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından 532-537 yılları arasında yaptırıldı. Ayasofya’nın mimarları Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius’tu.1453 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde tam 916 yıl boyunca kilise olarak kullanılan bu mabedin hayatında tertemiz ve yeni bir sayfa açıldı. Fatih Sultan Mehmet, şehri fethettiğinde kendisine ganimet payı olarak sadece Ayasofya’yı aldı. Mabet fetihten sonra bizzat Fatih’in imam olarak kıldırdığı ilk cuma namazı ile Sultan tarafından vakfedilerek camiye çevrildi.

Ayasofya, 1932 senesinde restorasyon amacıyla ibadete kapatıldı. 1935 yılında müzeye dönüştürülerek ziyarete açıldı.

Ayasofya Camiî Nerede? – Ayasofya Müzesi Nerededir? – Harita

3- SÜLEYMANİYE CAMİÎ

Süleymaniye Camiî, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırıldı.

Süleymaniye Camiî, tarihin benzerini kolay kolay göremeyeceği bir şantiye organizasyonu yapıldı. Camide kullanılan inşa malzemeleri, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından getirildi. Camide dört halifeyi temsilen kullanılan dört sütundan biri İskenderiye’den, diğeri Baalbek’ten gemilerle taşındı. Üçüncüsü Saray-ı Âmire’den, dördüncüsü ise Kıztaşı’ndan getirildi.Süleymaniye Camiî’nde kullanılan ak mermerler Marmara adasından, yeşil mermerler Arabistan’dan getirildi. Süleymaniye Camiî’nin minareleri diğer camilerden farklı olarak camiye bitişik değil, avlunun köşelerine yerleştirildi.

Süleymaniye Camiî’nin dört minaresi Sultan Süleyman Han’ın İstanbul’un fethinden sonra dördüncü Osmanlı Sultanı olduğunun, minarelerde yer alan on şerefe ise 10. Osmanlı sultanı olduğunun işaretidir.

Süleymaniye Camiî’nin büyük kubbesi, iki yarım kubbe ile desteklendi. Kubbe içi duvarlarına yerleştirilen küpler ile cami içi akustiği mükemmel bir şekilde ayarlandı. Caminin kandilleri arasına yerleştirilen devekuşu yumurtaları sayesinde örümceklerin ağ örmeleri engellendi.

Mihrap üzerinde yer alan “şehper-i Cibril (Cebrail’in kanatları)” adı verilen renkli pencereler, benzersiz güzelliktedir.

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın türbeleri caminin hemen yanında bulunmaktadır.

Süleymaniye Camiî Nerede? – Harita

4- SULTANAHMET CAMİÎ – Mavi Camiî/Blue Mosque

Sultanahmet Camiî, Sultan I. Ahmet tarafından mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya 1609-1919 yıllları arasında yaptırıldı. Sultan I. Ahmet, Aziz Mahmut Hüdâyi Hazretleri, Şeyhülislam Mehmet Efendi, Sadrazam Davut Paşa ve bazı büyük devlet adamları da caminin inşaatında gelip bizzat çalıştılar.Sultanahmet Camiî iç süslemelerde kullanılan yirmi binden fazla çini ve desenlerindeki mavi tonlarından dolayı turistler tarafından “Mavi Camiî/Blue Mosque” diye adlandırıldı.

Sultanahmet Camiî Nerede? – Harita

5- HIRKA-İ ŞERİF CAMİÎ

Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih’te Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hırkasının muhafaza edildiği camidir.İstanbul’un Fatih ilçesi Hırka-i Şerif semtinde bulunan cami, 1851 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Peygamber Efendimiz’in Veysel Karânî’ye (r.a.) hediye ettiği meşhur Hırka-i Şerif’inin İstanbul halkı tarafından burada ziyareti ve muhafaza edilmesi için yaptırılan camiye bu yüzden Hırka-i Şerif Camiî denildi.

Hırka-i Şerif Camiî Ziyaret Saatleri
Haftanın yedi günü ziyarete açık olan Hırka-i Şerif; hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilebilir.

Hırka-i Şerif Camiî Nerede? – Harita

6- AZİZ MAHMUT HÜDAYİ HAZRETLERİ TÜRBESİ

Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri, İstanbul’un ileri gelen Hak dostlarındandır. Üstadı Üftade Hazretlerine intisap etmeden önce Bursa kadısıydı. Bir kadınının, kocasından boşanma talebinde bulunduğu ilginç bir dava, hayatını tamamen değiştirdi. Kadılığı ve müderrisliği bırakıp Üftade Hazretlerinin önüne diz çöküp talebe oldu. Hüdâyî ismi ve Aziz sıfatı, şeyhi tarafından kendisine verildi. Hüdâyî Hazretlerinin İstanbul’a gelip Üsküdar’da kurduğu dergâhı kısa zamanda bir ilim ve irfan mektebi oldu. Dönemin sultanları talebesi oldular. Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri, 1628 senesinde vefat etti.Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin vefatından önce yaptığı şu dua münasebetiyle türbesi, İstanbul halkının en sık ziyaret ettiği mekânlardan biri olmuştur:“Ya Rabbi! Kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın.”

Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi Ziyaret Saatleri
Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri Türbesi, haftanın yedi günü ziyarete açık olan türbe, 07:30 ile 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi Nerede? – Harita

7- HZ. YUŞA TÜRBESİ VE TEPESİ

Yûşâ Tepesi, Anadolu Kavağı’nda Beykoz İlçesi sınırları içindedir. Tepenin zirvesinde Yûşâ’ya (a.s.) ait olduğuna inanılan kabir ve yanında bir cami vardır. Hz. Musa’nın (a.s.) kumandanlarından biri olan Hz. Yûşâ (a.s.), rivayetlere göre Hz. Musa’nın (a.s.) kız kardeşinin oğludur. Hıristiyan ve Yahudi kaynaklarında kendisinden “Yeşu” adıyla bahsedilir. Hz. Musa’nın (a.s.) vefatından sonra Hz. Yûşâ’nın (a.s.) Peygamberlik vazifesini devam ettirdiğine inanılmaktadır. Hatta İsrailoğullarını göçebelikten kurtarıp Kenan diyarına yerleştiren kişinin Hz. Yûşâ (a.s.) olduğu düşünülmektedir.Bu kabrin Hz. Yûşâ’nın (a.s.) kabri olduğu şeklindeki inanç, Beşiktaş’ta türbesi olan Yahya Efendi Hazretlerinin bir kerametine dayanmaktadır.

Hz. Yuşa Türbesi Ziyaret Saatleri
Hz. Yuşa Türbesi haftanın yedi günü ziyarete açık olan türbe, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret edebilir.

Hz. Yuşa Türbesi Nerede? – Harita

8- TOPKAPI SARAYI

İnşaatına 1465 ile 1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet ile başlanan Topkapı Sarayı’na en son ilave binayı Mecidiye Köşkü ile Sultan Abdülmecit yaptırıldı. Bu iki padişah arasında geçen yaklaşık dört yüz yıl boyunca Topkapı Sarayı, dünyanın en büyük devletlerinden birine merkez oldu. 24 milyon km²’lik bir cihan devletinin kalbi burada attı.

İstanbul’un En Güzel Yeri
Haliç’e, Boğaziçi ve Marmara Denizi’ne hâkim küçük bir tepede, İstanbul’un en güzel yerine kondurulan saray, günümüzde yaklaşık 80 bin m²’lik bir alanı kaplamaktadır.

Topkapı Sarayı Bölümleri
Bâb-ı Hümâyun (Saltanat Kapısı)
Birinci Avlu (Alay Meydanı), Aya İrini Kilisesi
İkinci Avlu ve Bâbü’s-Selâm, Saray Mutfakları
Dîvân-ı Hümâyun veya Kubbealtı, Adalet Kulesi
Dış Hazine Dairesi ve Silah Koleksiyonu
Bâbü’s-Saade ve Enderun
Arz Odası
III. Ahmet Kütüphanesi
Seferli Koğuşu
Yavuz’un Süsü
Fatih Köşkü
Has Oda ve Mukaddes Emanetler Dairesi
Bağdat ve Revan Köşkleri
Enderun Ağalar Camisi ve Sofa Camiî
Sofa Köşkü ve Hekimbaşı Odası
Harem

Topkapı Sarayı, 19. asrın ortalarına doğru Dolmabahçe Sarayı’nın yapılmasıyla birlikte devlet sarayı olma özelliğini kaybetti. 9 Ekim 1924 tarihinde ise müzeye dönüştürüldü.

Topkapı Sarayı Ziyaret Saatleri
Topkapı Sarayı, salı günü hariç haftanın diğer günleri 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Topkapı Sarayı Nerede? – Topkapı Sarayı Müzesi Nerededir? – Harita

9- TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türk-İslam eserlerini topluca kapsayan ilk müzedir. 1914’te Süleymaniye Medresesi’nin imaretler bölümünde kurulan müze, 1983’te Sultanahmet Meydanı’nda bulunan İbrahim Paşa Sarayı’na taşındı.

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Neler Var?
Müzede, İslam dünyasının farklı köşelerinden gelmiş nadir sanat eserleri olan el yazmaları, cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserler, metal ve seramik objeler sergileniyor. Ayrıca dünyanın en zengin XIII-XX. yüzyıl el işi Türk halıları koleksiyonu burada yer alıyor. XIII. yüzyıl Selçuklu halıları da koleksiyonun değerli parçaları arasında. Müzenin bir bölümü de Türk günlük yaşamının yansıtıldığı etnografya koleksiyonuna ayrılmış durumda.

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Bölümleri
Rakka ve Samarra Bölümü,
Şam Evrakı Bölümü,
Mukaddes Emanetler Bölümü,
Divanhâne Bölümü
Hipodrom Kalıntıları Salonu
Ayrıca müzenin avlusunda, yaklaşık olarak 200 yaşında olduğu tespit edilen, kavuk şeklindeki gövdesiyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken çınar ağacı bulunmaktadır.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Ziyaret Saatleri
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi 1 Kasım 2018 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında pazartesi günleri ziyarete kapalı, haftanın 6 günü ziyarete açıktır. Diğer aylar haftanın her günü ziyarete açıktır.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Nerede? – Harita

10- KARİYE CAMİÎ/KARİYE MÜZESİ

Khora kelimesi, Yunancada “şehir dışı, kırsal alan” anlamına gelmektedir. Kariye ismi de buradan gelmektedir. 5. yüzyılda yapılan İstanbul surlarının dışında küçük bir kilise vardı. Bizans İmparatoru I. Jüstinten tarafından 527-565 yıllarında buradaki kilisenin yerine Khora Kilisesi yaptırıldı.

Blakhernai Sarayı’na yakın olduğu için bir dönem önemli dinî merasimlerde saray kilisesi olarak kullanıldı.

Kariye’nin Kiliseden Camiye Çevrilmesi
Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethi sırasında yapı, hiçbir zarar görmedi. Uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam edilen Khora Manastırı Kilisesi, Sultan II. Bayezit döneminde, Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından 1511 yılında camiye çevrildi ve yanına bir de medrese eklendi. Osmanlı döneminde, camiye çevrilen mabet dışındaki manastır yapıları zamanla yıkılarak kayboldu.

Kariye’nin Camiden Müzeye Çevrilmesi
Kariye Camiî, Bakanlar Kurulu kararı ile 1945 yılında müzeye dönüştürülerek hizmet vermeye başladı.

Kariye Müzesi Ziyaret Saatleri
Çarşamba günleri dışında her gün 09.00-16.30 saatleri arasında Kariye Müzesi ziyaret edilebilir.

Kariye Müzesi Nerede? – Harita

11- AHMET HAMDİ TANPINAR MÜZE KÜTÜPHANESİ

Alay Köşkü, Topkapı Sarayı’nın dış suru üzerinde, padişahların geçit yapan alayları seyretmesi için yaptırılan köşktür. Alay Köşkü’nün bulunduğu yerde 16. yüzyılda ahşap bir köşk bulunuyordu. Köşkün bugünkü binası Sultan II. Mahmut tarafından yaptırıldı. 2011 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi’ne çevrildi. Kütüphanede 1000’i aşkın yazar, 9000 kitap mevcuttur.

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi Çalışma Günleri Ve Saatleri
Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi; haftanın altı günü, pazartesi – cumartesi günleri 08.30 – 20.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kütüphane pazar günleri kapalıdır.

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi Nerede? – Harita

12- KAPALIÇARŞI (GRAND BAZAAR)

Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında temelini attığı Kapalıçarşı Osmanlı Devleti’nin İstanbul’a kazandırdığı en büyük eserlerdendir. Asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirildi.15. yüzyıldan kalan kalın duvarlı, bir seri kubbe ile örtülü eski iki yapının etrafı sonraki yüzyıllarda, gelişen sokakların üzerleri örtülerek, ekler yapılarak bir alışveriş merkezi haline geldi.

Kapalıçarşı Hakkında Bilgi
Kapalıçarşı, İstanbul’un merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı’da yaklaşık 4 bin dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25 bin kişidir. Gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırmaktadır. Yılda yaklaşık 91 milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekânlarındandır.Kapalıçarşı kapıları; Beyazıt, Çarşıkapı, Çuhacıhan, Kuyumcular, Mahmutpaşa, Nuruosmaniye, Örücüler, Sepetçihan, Takkeciler, Tavukpazarı ve Zenneciler kapılarıdır.

Kapalıçarşı hanları; Ağa, Alipaşa, Astarcı, Balyacı, Bodrum, Cebeci, Çukur, Çuhacı, Hatipemin, İçcebeci, İmamali, Kalcılar, Kapılar, Kaşıkçı, Kebapçı, Kızlarağası, Mercan, Perdahçı, Rabia, Safran, Sarnıçlı, Sarraf, Sepetçi, Sorguçlu, Varakçı, Yağcı, Yolgeçen, Zincirli ve Evliya hanlarıdır.

Kapalıçarşı’da Neler Var?
Kapalıçarşı günün her saatinde hareketli ve kalabalıktır. Kapalıçarşı’da halı ve mücevheratın yanı sıra meşhur Türk işi gümüşten yapılmış eserler, bakır, bronz hediyelik ve dekoratif eşya, seramik, oniks ve deriden mamuller gibi ürünler satılmaktadır.

Kapalıçarşı Çalışma Saatleri
Pazar günleri ve dini bayramlar haricinde her gün 08.30-19.00 saatlerinde ziyaretçilere açıktır.

Kapalıçarşı Nerede? – Harita

13- RUMELİ HİSARI

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden önce boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı’nın tam karşısına Rumeli Hisarı’nı inşa ettirdi. Hisarın inşaatına 15 Nisan 1452’de başlandı. İş bölümü yapılarak her bölümün inşası bir paşanın denetimine verildi, deniz tarafına düşen bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlendi. Hisarın inşası 31 Ağustos 1452’de tamamlandı.Hisarda açık teşhir yapılmakta, sergi salonu bulunmamaktadır. Toplar, gülleler ve Haliç’i kapattığı söylenen zincirin bir parçasından oluşan eserler, bahçede sergilenmektedir.

Rumeli Hisarı Ziyaret Saatleri
Rumeli Hisarı çarşamba günleri haricinde haftanın altı günü 09:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Rumeli Hisarı Nerede? – Harita

İSTANBUL’DA GEZİLECEK DİNİ VE KUTSAL MEKANLAR

İstanbul’da gezilecek dini ve kutsal yerler nereler? İstanbul’da ziyaret edilen gereken kutsal mekanlar:

Kutsal Emanetler Dairesi Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
İstanbul’un En İlginç Camileri Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
İstanbul’daki Tekkeler Ve Yerleri Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Sahabe Türbeleri Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Padişah Türbeleri Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Eyüp Sultan Türbesi Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ebu’l Vefa Hazretleri Türbesi Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Yahya Efendi Türbesi Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Merkez Efendi Türbesi Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Mimar Sinan Türbesi Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Lohusa Sultan Türbesi Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
İSTANBUL’DA GEZİLECEK TARİHİ VE TURİSTİK YERLER

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında günübirlik gezilecek yerler nereler? İşte ilçe ilçe İstanbul’da gezilecek yerler…

ADALAR’DA GEZİLECEK YERLER

Büyükada’da;

Hamidiye Camiî
Heybeliada’da;

Heybeliada Camiî
Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi
Deniz (Bahriye) Lisesi
Burgazada’da;

Burgazada Camiî
Kınalıada’da;

Kınalıada Camiî
BAKIRKÖY’DE GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Bakırköy Çarşı Camiî
Zuhuratbaba Türbesi
BEŞİKTAŞ’TA GEZİLECEK YERLER

Sinan Paşa Camiî
Ortaköy Camiî (Büyük Mecidiye Camiî)
Küçük Mecidiye Camiî
Yıldız Camiî
Vişnezade Camiî
Yahya Efendi Türbesi
Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi
Tuzcu Baba Türbesi
Yıldız Sarayı
Dolmabahçe Sarayı
Çırağan Sarayı
Ihlamur Kasrı
Yıldız Parkı
İstanbul Deniz Müzesi
Saray Koleksiyonları Müzesi (Milli Saraylar)
Barbaros Kütüphanesi
BEYKOZ’DA GEZİLECEK YERLER

Hz. Yuşa Türbesi
Yuşa Camiî
Anadolu Hisarı Fatih Sultan Camiî
İskenderpaşa Camiî
Serbostani Mustafa Ağa Camiî
Anadolu Hisarı Müzesi
Deniz ve Su Ürünleri Müzesi
Kule Kütüphane Ve Kur’an Kursu
Yoros Kalesi
Göksu Deresi
Küçüksu Kasrı
Mihrabat Korusu
Beykoz Korusu
Anadolu Feneri
Yuşa Tepesi
İshak Ağa Çeşmesi
BEYOĞLU’NDA GEZİLECEK YERLER

Arap Camiî
Nusretiye Camiî
Molla Çelebi Camiî
Hüseyin Ağa Camiî
Yeraltı Camii
Kılıç Ali Paşa Camiî
Mısır Apartmanı
Galata Mevlevihanesi Müzesi
Lohusa Sultan Türbesi
Turabi Baba Kütüphanesi
Kılıç Ali Paşa Medresesi
Galata Kulesi
Tophane Çeşmesi
Tophane Saat Kulesi
BÜYÜKÇEKMECE’DE GEZİLECEK YERLER

Fatih Camiî
İmaret Camiî
​​​​​​​Sokullu Mehmet Paşa Mescidi
Büyükçekmece Köprüsü
Sultan Süleyman Kervansarayı (Kurşunlu Han)
Menzil Külliyesi
Enver Paşa Çeşmesi
Enverpaşa Köşkü
​​​​​​​ Sultan II. Abdülhamit Çeşmesi
Zeynep Dudu Çeşmesi
Tüyap
ÇATALCA’DA GEZİLECEK YERLER

Ferhatpaşa Camiî
Ali Paşa Camiî
Çatalca Ulu Camiî
Kaleiçi Mahallesi
Dağyenice Alaiye Şehitliği
Topuklu Çeşmesi
İnceğiz Mağaraları
EYÜP’TE GEZİLECEK YERLER

Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Camiî
Zal Mahmud Paşa Camiî
Cezeri Kasım Paşa Camiî
Sultan Reşad (V. Mehmet) Türbesi
Adile Sultan Türbesi
Hüsrev Paşa Kütüphanesi
Zal Mahmut Paşa Medresesi
Cafer Paşa Medresesi
Eyüp Tepesi
Eyüp Mezarlığı
Edirnekapı Şehitliği
Feshane
Göktürk Göleti
Ayvat Bendi
FATİH’TE GEZİLECEK YERLER

Ayasofya Camiî/Müzesi
Süleymaniye Camiî
Fatih Camiî
Sultan Ahmet Camiî
Şehzade Camiî
Beyazıt Camiî
Yeni Camiî
Nuruosmaniye Camiî
Yavuz Sultan Selim Camiî
İstanbul Murat Paşa Camiî
Laleli Camiî
Sokullu Mehmet Paşa Camiî
Pertevniyal Valide Sultan Camiî
Rüstem Paşa Camiî
Sümbül Efendi Camiî
Küçük Ayasofya Camiî
Gül Camiî
Fethiye Camiî
Kariye Camiî
Mesnevihane Camiî
Topkapı Sarayı
Sultanahmet Meydanı
Gazanfer Ağa Medresesi
Süleymaniye Rabi Medresesi
II. Mahmut Türbesi (Sultan II. Abdülhamit Türbesi)
Mimar Sinan Türbesi
Hamidiye Şehitliği
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Basın Müzesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Sultan I. Mahmut Kütüphanesi
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi
Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi
Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Köprülü Kütüphanesi
Atıf Efendi Kütüphanesi
Tarihi Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesi
Kapalıçarşı
Mısır Çarşısı
Sahaflar Çarşısı
Sirkeci Postanesi (Büyük Postane – PTT Müze)
Sirkeci Tren Garı
Beyazıt Kulesi
Bozdoğan Kemeri
Yerebatan Sarnıcı
Gülhane Parkı
Kadınlar Pazarı
At Pazarı
Ulema Semti
Balat
Vefa
Divanyolu
Yedikule Zindanları
KADIKÖY’DE GEZİLECEK YERLER

Sultan Mustafa Paşa Camiî
İbrahim Ağa Camiî
Kethuda Camiî
Osman Ağa Camiî
Kaptan Hasan Paşa Camiî
Barış Manço Müzesi
Kazım Karabekir Paşa Müzesi
Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)
Çocuk Kütüphanesi
Haydarpaşa Garı
Sahrayıcedid Mezarlığı
KAĞITHANE’DE GEZİLECEK YERLER

Sadabad Camiî
Alemdar Baba Türbesi
Daye Hatun Sibyan Mektebi
Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi
Hasbahçe Mesire Alanı
Hamidiye Su Terazisi
III. Abdülhamid Çeşmesi
Hasbahçe Mesire Alanı
Miniatürk
Atiye Sultan Sarayı
Kâğıthane Kasrı Hümayunu
Kasr-ı Neşat
Kasr-ı Cenan
Çeşme-i Nur 3. Ahmed Çeşmesi
Yeni Çeşme
Koşu Köşkü
Mir-i Ahur Kasrı
Kağıthane Köyü
Karakolhane Koğuşu
Kağıthane Cendere Su Terfi İstasyonu
ŞİŞLİ’DE GEZİLECEK YERLER

Teşvikiye Camiî
Şişli Camiî
Behram Camiî
Tezveren Baba Türbesi
Askeri Müze
Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
SARIYER’DE GEZİLECEK YERLER

Osman Reis Camiî
Ali Kethüda Camiî
Neslişah Sultan Camiî
Emirgan Hamid-İ Evvel Camiî
Nafi Baba Tekkesi
Nafi Baba Türbesi
Sarı Saltuk Hz. Türbesi
Ağlamış Dede Türbesi
Telli Baba Türbesi
Yeniköy Şehitliği
Duatepe Parkı
Milli Parklar Kuş Gözlem Kulesi
Emirgan Korusu
Lale Müzesi
Belgrad Ormanı
Sakıp Sabancı Müzesi
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Rumelifeneri
Rumeli Hisarı
Garipçe Köyü
Bahçeköy
Yeniköy
ÜSKÜDAR’DA GEZİLECEK YERLER

Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Türbesi
Aziz Mahmud Hüdayi Camiî
Mihrimah Sultan Camiî
Marmara İlahiyat Camiî
Eski Valide Camiî
Yeni Valide Külliyesi
Rum Mehmet Paşa Camiî
Şemsi Paşa Camiî
Hacı Ömer Efendi Camiî
Ahmediye Camiî
Çinili Camiî
Ayazma Camiî
Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi
Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi
Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi
Hacı Selimağa Yazma Eser Kütüphanesi
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Çeşmesi
Beylerbeyi Sarayı
III. Ahmet Çeşmesi
Selimiye Kışlası
Çamlıca Tepesi
Çengelköy Çınaraltı
Karacaahmet Mezarlığı
Adile Sultan Kasrı
Fethi Paşa Korusu
Kız Kulesi
ZEYTİNBURNU’NDA GEZİLECEK YERLER

Merkez Efendi Türbesi
Merkez Efendi Camiî
Kazlıçeşme Fatih Camiî
Takkeci İbrahim Ağa Camiî
Erikli Baba Tekkesi
Seyyid Nizam Tekkesi
Yenikapı Mevlevihanesi
Abdülbaki Paşa Kütüphanesi
Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Yedikule Soğanlı Bitkiler Parkı
Yedikule Bostanları
Türk Dünyası Kültür Mahallesi
Merkez Efendi Mezarlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir